mikrodozator-(2)MIKRODOZATOR MD-25

Kućište: prohrom

Kapacitet: od 300 g do 2 kg

Primena: namenjen je za doziranje rastresitih materijala koji se primenjuju u prehrambenoj industriji za proizvodnju vitamina, premiksa, aditiva, jaja u prahu, šećera… Koristi se i za doziranje granularnih materijala u drugim industrijama. Sistem uključuje ugrađeni koš koji se ručno puni.

Način rada: proizvod se u košu drži u rastresitom stanju pomoću mešača; takođe omogućava ravnomeran dotok materijala na pužni izuzimač. Pužni izuzimač je precizno urađen tako da od njegovih dimenzija zavisi i kapacitet samog dozatora. Kapacitet doziranja se
reguliše preko ugrađenog frekventnog regulatora.