PUŽNI TRANSPORTER

Pužni transporteri se koriste za transport sitnozrnastih, suvih, rasutih materijala na rastojanjima manjim od 50 m. Široko su rasprostranjeni zbog niske cene i jednostavnog održavanja. Jedini nedostatak ovakvog transporta je povećan lom zrna te se ne koriste za transport semenske robe. Podesni su za horizantalan transport, transport pod uglom pa čak i vertikalan transport. U tom slučaju kapacitet i dužina su redukovani, u zavisnosti od ugla transporta.