TRAKASTI TRANSPORTER (TRANSPORTNA TRAKA)

 Transportna traka, kao najefikasniji vid horizontalnog i transporta pod manjim uglom, nalazi široku upotrebu, od industrijskih postrojenja do individualnih gazdinstava. Ono što je izdvaja od ostalih vidova transporta je da ne oštećuje transportovani materijal, ima bešuman rad, najmanja pogonska snaga po metru transportovanog materijala, najniži troškovi održavanja i dug vek trajanja… Transportne trake lake konstrukcije prvenstveno su namenjene za transport vreća i kutija, a primenom odgovarajućih usmerivača i za transport rasutog materijala.