GRAVITACIONE CEVI

MLINSKE CEVI

PREKLOPKE

Preklopke u cevovodu služe za promenu pravca kretanja materijala. Mogu biti dvokrake ili trokrake. Prebacivanje pravca kretanja može biti ručno, električno ili pneumatsko. Preklopke se izvode u dimenzijama primenjenog cevovoda i od materijala kvaliteta kao i za cevovod ili od još otpornijeg materijala. To se najviše odnosi na jezičak preklopke koji je najviše izložen udarima zrna u protoku

 ZASUNI

Zasuni kao što im samo ime kaže služe za zaustavljanje protoka na određenim mestima protočnih tokova ispred mašina, ispred ili iza transportnih uređaja i najčešće su prilagođeni obliku i dimenzijama dotičnih uređaja. Mogu da rade sa ručnim, električnim ili pneumatskim upravljanjem

UBLAŽIVAČ PADA

Kod promene smera i stanja kretanja važnu ulogu igraju ublaživači pada. Padom materijala sa velike visine javljaju se velike brzine kretanja matrijala što za posledicu ima lom zrna i habanje dela cevovoda. Ublaživači pada su tu da to spreče ili u najmanju ruku smanje.

KOFICE