GRUBI I FINI ASPIRATER

Aspirateri služe za grubo i fino prečišćavanje žitarica (pšenice, kukuruza, suncokreta, soje…). Imaju veliku primenu u mlinovima, fabrikama stočne hrane, skladištima, silosima, prehrambenoj industriji itd. Grubi aspirateri su kapaciteta 20, 40, 60 t/h. Kapacitet finih mlinskih aspiratera je 2, 4, 6 t/h.

 aspirateri (1)                 aspirateri (2)

ROTACIONI ASPIRATER

Vrši funkciju odvajanja najkrupnijih primesa kao što su delići slame, papir, delovi biljaka i drugih najkrupnijih primesa što može da obavi kod najvećeg priliva materijala u skladište. Osnovna funkcija rotacionog aspiratera je da kompletan tok materijala vrlo brzo propadne kroz sito sa veleikim otvorima na situ. Kapaciteti rotacionih aspiratera su 20, 40, 60 t/h.

aspirateri-(3)

VAZDUŠNI SEPARATOR

vazdusni-separatorVazdušni separator je mašina koja služi za odvajanje lakših primesa i plevice iz materijala. Sama konstrukcija je kompaktna. Pogon od N=5.5kW, direktno je postavljen na ventilator. Zbog svoje jednostavne konstrukcije i nemogućnosti zagušenja usled nečistoća, preporučuje se postavljanje na početku prijemne linije.

Kapacitet aspiratera zavisi od više faktora, a to su:

  • vrsta semenskog materijala,
  • ukupna vlažnost samog semenskog materijala,
  • udeo nečistoća i strukture nečistoća u ukupnoj masi,
  • dimenzija i oblika otvora na gornjem i donjem situ,
  • nasipne težine semena Y= [t/m3]
  • uz prosečne karakteristike semenskog materijala, kapacitet prečistača je Q= 30 t/h.